Tổ chức hội thu kế hoạch nhỏ và khui heo đất đợt I

Sáng ngày 05.01.2019, Liên đội tiểu học Phú Long tổ chức hội thu kế hoạch nhỏ và khui heo đất đợt I. Năm học 2018-2019.

z1277988013066_6b591f31cc91c0207ee32dcf852ac085 z1277988013633_e56db95b1524c163e3bed6e80b0cdf3f z1277988017363_028a0d2096a3de54e7f061481dbb911d z1277988017589_3f6c0a05edba393830d69c872eba427a z1277988030613_2a7267ca082868d63bcf3c3b0871b1e8 z1277988031255_e31121742d795d3b54903c892d870311 z1277988031256_bad73d833ef9d9e855e3b87da381b737 z1277988031257_ef370542c9b17ffa5530435578c1cd27 z1277988036121_16db56cdd72abc1b0664868f7f42d591 z1277988036122_74467b578367c44e1d9765686f75dc00 z1277988037331_7787be1a7f42839359797183956db72e z1277988038563_803f474cd9a1b75ab108711cb40fd681 z1277988044937_879d833ab00b50ce969552c1ac3d9096

Video Hội thu Kế hoạch nhỏ và Khui heo đất đợt 1

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *